Medborgarrådgivning: Frågor om den offentliga servicen

På den här blanketten kan du ställa frågor till Medborgarrådgivningen. Observera att blanketten inte kan användas till att anhängiggöra myndighetsärenden och inte heller för frågor om hur ett ärende framskrider. Skicka inte personbeteckningar, bankkontonummer eller andra känsliga uppgifter med blanketten.

Ange svaret i siffror i fältet nedan. Syftet med räkneuppgiften är att förhindra maskinell skräppost.
Publicerad 16-06-2016 kl. 15.58, uppdaterad 29-01-2024 kl. 16.15